Groninger Historische Reeks, 28

Met medewerking van driehonderd boeren en boerinnen is Tineke Scholtens erin geslaagd een levendig en uniek beeld te schetsen van twee eeuwen Groninger boerenerven in al hun facetten. De meer dan 250 afbeeldingen in de vorm van kaarten, foto's en tekeningen maken dit boek compleet.

Groningen is bij uitstek een agrarische provincie. Voor veel Groningers speelde het dagelijks leven zich dan ook af op boerderij en erf. Het erf was in de eerste plaats natuurlijk bestemd voor praktische zaken, zoals de moestuin en de appelhof, de stookhut en het bleekveld. Vaak echter was er ook een siergedeelte, soms met enkele bloemperken vlak bij huis, soms ook met een onder architectuur aangelegde Engelse tuin of slingertuin. In Het boerenerf in Groningen 1800-2000 maakt u kennis met de rijke verscheidenheid aan erven die in Groningen te vinden was.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan de situatie na 1950, toen het erf geleidelijk alle huishoudelijke functies verloor en door personeelsgebrek het groot onderhoud aan gracht, mantel en oprijlanen in het gedrang kwam. Met enerzijds bedrijfsbeëindigingen en anderzijds een enorme schaalvergroting ontstond er behoefte aan maatregelen en projecten om de beplanting rond boerderijen te behouden of te herstellen op een wijze die past bij het huidige gebruik van het gebouw.

Tineke Scholtens is al ruim tien jaar actief betrokken bij de Landelijke Werkgroep Boerenerven en dé specialist op het gebied van het Groninger boerenerf. In dit boek laat zij u kennismaken met de schat aan informatie die ze in de loop der tijd bijeen heeft gebracht.

Het boerenerf in Groningen 1800 – 2000

Uitgave: Koninklijke Van Gorcum BV
Aantal pagina's 320
ISBN 90 232 4089 8
Prijs € 27,50

1. Inleiding

2. Erfbegrenzing en zoetwatervoorziening
- Op de zeeklei
- In de voormalige hoogveengebieden
- Op het zand

3. De moestuin
- De negentiende eeuw
- De twintigste eeuw
- Conserveren en bewaren
- De versierde nutstuin

4. De appelhof
- De negentiende eeuw
- De twintigste eeuw

5. De bleek

6. De siertuin
- Boerentuin en tuinhistorie
- Tuinen met een geometrische indeling
- Siertuinen in de late landschapsstijl
- Siertuinen in de Nieuwe Architectonische Stijl
- Door de bewoners zelf vormgegeven siertuinen
- Versobering of vernieuwing na 1950

7.Tuinsieraden en kleine bouwsels
- Loofgangen, priëlen en tuinhuisjes
- Bruggen
- Duiventillen en duivenslagpoorten
- Bijenstallen
- Eendenkoepels
- Zonnewijzers
- Beelden
- Particuliere begraafplaatsen en grafkelders

 

 

8. Nieuwe ontwikkelingen
- Slingertuinprojecten in Oldambt, Duurswold en Eemsmond
- Het Monumentale Ervenproject
- Het Project ‘(Ver)borg(en) terreinen’
- Agrarisch natuurbeheer
- Beschermde dorpsgezichten
- Erfbestemmingen in het kader van recreatie en toerisme
- ‘Het Tuinpad op’
- ‘Erfgoed Logies’
- De Belvédèregebieden
- Particuliere initiatieven

9. Besluit
- Noten
- Lijst van afkortingen
- Geraadpleegde archivalia en handschriften
- Geciteerde literatuur
- Geraadpleegde personen
- Met dank aan
- Register van namen van boerderijen met adres
- Register van personen
- Register van aardrijkskundige namen

10. Bijlagen
Bijlage 1: Ingezonden erftekeningen
Bijlage 2. Het Pamflet
Bijlage 3. De checklist
Bijlage 4. Tabel van houtgewassen voor erfbeplanting
Bijlage 5. Werkenlijst van de familie Vroom
Bijlage 6. Bomenlijst van slingertuinen
Bijlage 7. Heesterlijst van slingertuinen
Bijlage 8. Ontwerpen van slingertuinen
Bijlage 9. Erftekeningen met slingertuinen
Bijlage 10. Ontwerpen van boerderijtuinen in de Nieuwe Architectonische Stijl
Bijlage 11. Erftekeningen
Bijlage 12. Plantenlijst van erven die de boerin zelf heeft vorm gegeven

11. Verantwoording van de afbeeldingen

Uitgave: Koninklijke Van Gorcum BV
evt. te bestellen per email
Prijs € 27,50
Eén van de vele foto's ziet u hier en één van de plattegronden hier.
Maar het zijn vooral ook de smeuiïge verhalen met details over van alles en nog wat,
en de verregaande compleetheid, ook over allerlei details van het boerenleven, die dit boek
heerlijk leesbaar en verrijkend maken.

TERUG NAAR DE HOMEPAGE